Eis und Fruchtbecher

Fruchtbecher

Obstsalat, 2 Kugeln Eis, Sahne, Frucht-Topping

510 RSD